Students in gallery

Photography installation. Inkjet prints on A4 paper, metal. 2010


(EN) Installation deals with the questions like whether students are ready to actively engage in art market? are individual efforts enough in the context of gallery schedules and interests? Presented at group exhibition “Akademija
(LT) Instaliacijos atspirtis buvo klausimai: ar studentai yra pasiruošę aktyviai dalyvauti meno rinkoje? ar užtenka vien asmeninių pastangų galerijų užimtumo ir interesų kontekste? Pristatyta grupinėje VDA studentų parodoje “Akademija